# فرشید_خیرآبادی

کتاب عکس شاعرانه نگاه کن از فرشید خیرآبادی

مشخصات کتاب: نام کتاب :  شاعرانه نگاه کن!   نویسنده: فرشید خیرآبادی ناشر: نشر فرشیدپرس سال انتشار: 1393   ISBN : ‏‫‬‭978-600-04-1152-7 شماره کتاب شناسی ملی:  3509494 رده بندی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

کتاب عکس عکاسی از محصول برای تبلیغات از فرشید خیرآبادی

مشخصات کتاب: نام کتاب :عکاسی از محصول برای تبلیغات با تاکید بر تجارت الکترونیک نویسنده: فرشید خیرآبادی ناشر: نشر فرشیدپرس سال انتشار: 1393   ISBN : ج.۱ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

کتاب شعر درخت وهم از فرشید خیرآبادی

مشخصات کتاب: نام کتاب : درخت وهم   نویسنده: فرشید خیرآبادی ناشر: نشر فرشیدپرس سال انتشار: 1392   ISBN : ‏‫‬‭ 978-964-04-9512-4 شماره کتاب شناسی ملی:  3140166 رده بندی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

کتاب شعر سرشار خیال پنجره از نگاه از فرشید خیرآبادی

مشخصات کتاب: نام کتاب : سرشار خیال پنجره از نگاه نویسنده: فرشید خیرآبادی ناشر: نشر فرشیدپرس سال انتشار: 1392 ISBN : ‏‫‭‏‫‭978-964-04-8307-7‬ شماره کتاب شناسی ملی: 3132460 رده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

شاعرانه نگاه کن - سروده ی فرشید خیرآبادی

یادداشتی بر کتاب عکس « شاعرانه نگاه کن ! »   نگارنده و کیوریتور : مهندس شادی زهره وندی «شاعرانه نگاه کن!» به هر چیز، به هر چه . از هیچ، چیزها دیدن؛ آنچه نادیدنى ست، زیبا دیدن. بسان «هایکو» ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید